Valitse oikea uimakouluryhmä!

VESIPEUHULA

Peuhula ryhmiin otetaan 8 lasta.

Vesipeuhulassa tutustutaan veteen leikkien ja lorujen avulla. Peuhula on tarkoitettu 4 – 5-vuotiaille lapsille, mutta soveltuu myös erinomaisesti aroille 6 – 7-vuotiaille. Peuhulan ensisijainen tavoite on totuttaa lapset veteen sekä saada lapset sukeltamaan. Vesipeuhulassa on myös tarkoitus oppia toimimaan uimakouluympäristössä pienryhmässä; peuhuloissa ryhmäkoko on 8, kun uimakouluissa on 10 lasta. Näitä uimahallissa tarvittavia taitoja ovat mm. peseytyminen, omista tavaroista huolehtiminen, pukeutuminen ja ryhmässä toimiminen. Ryhmässä edetään arimpien lasten tahdissa ja ryhmän tason mukaan saatetaan edetä myös uinnin alkeisiin.

UIMAKOULUT

Uimakoulupäivät ma – pe, yhteensä 10 kertaa. Ryhmiin otetaan 10 lasta.

Alkeet I

Uimakoulu on tarkoitettu aroille yli 5-vuotiaille lapsille. Alkeet I lähtee liikkeelle veteen totuttelusta leikkimällä ja pelailemalla, josta edetään uinnin alkeisiin. Ryhmässä edetään arimpien lasten tahdissa. Tavoitteena on oppia sukeltamaan, kellumaan vatsallaan ja selällään, liukumaan sekä perehtymään alkeisuintityyleihin vatsallaan (myyräuinti) ja selällään (alkeisselkä).

Alkeet II

Uimakoulu on tarkoitettu yli 5-vuotialle lapsille, jotka uskaltavat jo sukeltaa. Ryhmässä harjoitellaan alkeisuimataitoja lähes huomaamatta hauskojen leikkien lomassa. Tavoitteena kurssilla on hallita kellunnat ja liu’ut vatsallaan ja selällään, sekä oppia uimaan 10m vatsallaan (myyräuinti) ja selällään. Ryhmäläisten taidon mukaan saatetaan käydä myös tutustumassa syvässä altaassa opettajan avustuksella. Jos lapsi ei uimakoulun aikana saavuta 10 m:n uimataitoa, on tällöin tärkeää jatkaa harjoittelua omatoimisesti uimakoulun jälkeen. Alkeet II uimakouluun voi myös osallistua aina uudelleen kunnes vaatimukset seuraavalle tasolle täyttyvät.

Alkeet III

Uimakoulu on tarkoitettu yli 5-vuotiaille lapsille, jotka uskaltavat sukeltaa sekä uivat vähintään 5 m vatsallaan ja selällään isossa altaassa. Tavoitteena on syventää alkeisuintitaitoja isossa altaassa. Lisäksi uimakoulussa opetellaan uintitekniikkaa opetusaltaassa ja isossa altaassa.

Tähti -uimakouluryhmä ylivilkkaille lapsille

Tähti -uimakoulu on tarkoitettu lapsille, joilla ylivilkkaus tai keskittymishäiriöt vaikeuttavat oppimista tavallisessa uimakouluryhmässä. Ryhmässä on poikkeuksellisesti mukana kaksi uimaopettajaa ja opetuksessa käytetään apuna kuvia, kiertoharjoittelua sekä toistuvia rutiineja.
Tasoltaan tähti -uimakoulu vastaa alkeet II uimakoulua eli on tarkoitettu yli 5-vuotiaille lapsille, jotka jo uskaltavat sukeltaa.

Alkeisuimakoulu 1-2 -luokkalaisille 

Alkeisuimakoulu on tarkoitettu uimataidottomille tai alle 5 m uiville 1 – 2 -luokkalaisille. Sopii myös lapselle, joka on arka vedessä. Ryhmän tavoitteena on opetella samoja alkeisuimataitoja kuin Neidonkeitaan muissakin ryhmissä, mutta samanikäisten kanssa. Neidonkeitaan muissa alkeisuimakouluissa lasten ikä on keskimäärin 5 – 6 vuotta, vaikka yläikärajaa niissä ei ole. Uimakoulun tavoitteena on oppia uimaan 10 m, jonka osaa jo noin 70 % Lohjalaisista 1. luokkalaisista ja noin 95 % 2. luokkalaisista. Tässä ryhmässä koululaisella on ainutlaatuinen tilaisuus saada alkusysäys uimataidolle.

Alkeisuimakoulu 3-6 -luokkalaisille

Alkeisuimakoulu on tarkoitettu 3.-6. -luokkalaisille, jotka eivät vielä ole saavuttaneet 10m uimataitoa. Uimakoulussa kerrataan koulussa opittuja uinnin alkeita ja pyritään vahvistamaan uimataitoa entisestään. Uimakoulun tavoitteena on vahvistaa uimataitoa niin, että lapsi oppisi uimaan 10m isossa altaassa.

Jatko 10m

Uimakoulu on lapsille, jotka uivat vähintään 10 m sekä vatsallaan että selällään. Ryhmä soveltuu kaikille yli 5-vuotiaille lapsille. Uimakoulussa harjoitellaan vapaauinnin (krooli) ja selkäuinnin (selkäkrooli) alkeita, eli käsien palauttamista pinnan yläpuolella. Jatko 10 m uimakoulussa harjoitellaan myös matkauintia, eli uidaan syvässä altaassa. Tavoitteena on oppia uimaan 25 m vatsallaan ja selällään.

Erityislasten alkeisuimakoulu

Uimakoulu pidetään kahden viikon kurssina ja uimakoulupäivät ovat ma, ti ja to, yhteensä 6 kertaa. Oma avustaja mukaan.

Erityislasten uimakoulu on tarkoitettu yli 5-vuotiaille lapsille, jotka tarvitsevat avustajaa pärjätäkseen ryhmässä. Jokaisella lapsella tulee olla oma avustaja altaassa, avustajana on yleensä ollut oma huoltaja. Uimakoulun ensisijainen tavoite on saada vedestä miellyttävä ja turvallinen elementti tukemaan lapsen kehitystä. Tunneilla leikitään ja laulellaan paljon, sekä tutustutaan veteen erilaisten välineiden ja lelujen avulla. Harjoituksia käydään läpi yksilöllisesti, lapsen tason mukaisesti. Uimakouluissa voidaan edetä sukeltamiseen, kelluntoihin ja uinnin alkeisiin, kun lapsi on siihen valmis.