Allasveden laatu

Veden puhdistus

Suurin osa Neidonkeitaan altaista on ylivirtausaltaita, joissa vesi tulee pohjasta matalalla paineella ylöspäin ja virtaa loiskekouruihin. Tämän jälkeen vesi kulkee tasausaltaan läpi. Tasausallas huolehtii myös siitä, että vedenpinta pysyy altaissa samassa tasossa.

Tasausaltaasta vesi siirtyy karkeasuodattimelle, johon jäävät kaikki yli 1mm roskat ja muut partikkelit. Tämän jälkeen osa vedestä kulkee otsonointiin, josta se palaa kierroksen jälkeen muun veden mukana kaksikerrossuodattimille. Ennen kuin vesi on takaisin altaassa, siihen lisätään allaskemikaalit kuten kloori.

Tämä puhdistusprosessi toistuu isoissa altaissa päivän aikana noin 5 kertaa. Sama vesi siis kiertää koko ajan altaissa. Haihtumisen ja muun huuhtelun takia vettä lisätään prossiin noin 20m³ päivässä, asiakasmäärästä riippuen.

Neidonkeitaan allasvesi

Allasvesi tutkitaan vesinäyttein kahden (2) viikon välein terveystarkastajan toimesta. Omavalvontana vesiarvot mitataan päivittäin.

Allasvesitulokset

Poreallas, pikkulasten kahluuallas, terapia-allas ja opetusallas
13.11.2023

Kuntouintiallas ja toiminta-allas
13.11.2023