Valitse oikea uintikerhoryhmä!

Neidonkeitaan lasten uintikerhot kokoontuvat kerran viikossa. Ne ovat tarkoitettu yli 6-vuotiaille lapsille (huomioithan ryhmäkohtaiset ikärajat) ja ovat sisällöltään uimakoulujen kaltaisia.

Naperouintikerho löytyy vauvauinti-sivulta!


VESIPEUHULAKERHO

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, yhteensä 8 kertaa.
Ryhmään otetaan 14 lasta. Ryhmässä on kaksi ohjaajaa.
4 – 5 -vuotiaille sekä aroille alle 7-vuotiaille lapsille. Tutustumista veteen leikkien ja lorutellen.
Vesipeuhulakerholaiset haetaan ensimmäisellä kerralla aulasta ja samalla saa vielä lisätietoa siitä, miten seuraavilla kerroilla toimitaan.

JATKO-VESIPEUHULAKERHO

Ryhmä kokoontuu kerran viikossa, yhteensä 8 kertaa.
Ryhmään otetaan 14 lasta. Ryhmässä on kaksi ohjaajaa.
Kurssi on tarkoitettu Vesipeuhula-kurssille osallistuneille, yli 5-vuotiaille lapsille. Jatko Vesipeuhulassa harjoitellaan uinnin alkeita tavoitteena saavuttaa 10m uimataito. Leikkien lomassa opitaan myös kellumista ja pituus- sekä syvyyssukellusta. Pääsyvaatimuksena kurssille on Neidonkeitaan uimaopettajien suositus kurssista.
Kokoontuminen ennen tuntia aulaan.

LASTEN UINTIKERHOT

Kerhot kokoontuvat kerran viikossa klo 15.00 – 16.00, yhteensä 15 kertaa.
Ryhmään otetaan 12 lasta.
Uintikerhot on tarkoitettu yli 6-vuotiaille lapsille ja ne ovat sisällöiltään uimakoulujen kaltaisia. Ohjaaja hakee lapset aulasta tasalta ja palauttaa tunnin kuluttua. Tunneilla on kiertävät ohjaajat. Uintikerho maksetaan ilmoittautumisen yhteydessä verkkomaksuna. Hintaan sisältyy yksi uintimerkki.

Alkeet I

Uimakerho on tarkoitettu aroille 6-vuotta täyttäneille lapsille. Alkeet I lähtee liikkeelle veteen totuttelusta leikkimällä ja pelailemalla, josta edetään uinnin alkeisiin. Tavoitteena on oppia sukeltamaan, kellumaan vatsallaan ja selällään, liukumaan sekä perehtymään alkeisuintityyleihin vatsallaan (myyräuinti) ja selällään (alkeisselkä).

Alkeet II

On tarkoitettu lapsille, jotka jo sukeltavat. Kurssilla harjoitellaan alkeisuimataitoja leikkien lomassa. Tavoitteena kurssilla on hallita kellunnat ja liu‘ut vatsallaan ja selällään, sekä oppia uimaan 10m vatsallaan (myyräuinti) ja selällään. Kerhon edetessä käydään myös harjoittelemassa syvässä altaassa opettajan avustuksella. Uintikerhossa suoritetaan lapsen tasolle sopiva, hintaan sisältyvä uintimerkki.

Jatko 10m

On tarkoitettu lapsille, jotka uivat vähintään 10m sekä vatsallaan että selällään. Kerhossa harjoitellaan vapaauinnin (krooli) ja selkäuinnin (selkäkrooli) alkeita, eli käsien palauttamista pinnan yläpuolella. Tekniikan lisäksi kerhossa harjoitellaan myös matkauintia, eli uidaan syvässä altaassa. Tavoitteena kerhossa on saavuttaa 25 metrin uimataito sekä oppia kroolin ja selkäuinnin alkeet. Viimeisillä kerroilla suoritetaan lapsen tasolle sopiva, hintaan sisältyvä uintimerkki.

Jatko 25m 

On tarkoitettu yli 7-vuotiaille lapsille, jotka uivat vähintään 25 metriä vatsallaan ja selällään. Jos lapsi ui pelkästään alkeisuintityylejä (myyräuinti ja alkeisselkä), voi harkita ensin jatko 10m:n osallistumista. Uintikerho käydään pääosin syvässä altaassa ja tunneilla uidaan paljon matkaa sekä perehdytään vapaa-, selkä- ja rintauinnin tekniikoihin. Tavoitteena kerhossa on saavuttaa 50 metrin uimataito. Viimeisillä kerroilla suoritetaan lapsen tasolle sopiva, hintaan sisältyvä uintimerkki.

Jatko 50m

On tarkoitettu yli 7-vuotiaille lapsille, jotka uivat vähintään 50 metriä vatsallaan ja selällään.

Uintikerho käydään pääosin syvässä altaassa ja tunneilla uidaan paljon matkaa sekä syvennytään vapaa-, selkä- ja rintauinnin tekniikoihin. Lisäksi kerhossa kokeillaan erilaisia uintivälineitä, sekä harjoitellaan pituus- ja syvyyssukellusta. Tavoitteena kerhossa on saavuttaa 100 metrin uimataito. Viimeisillä kerroilla suoritetaan lapsen tasolle sopiva, hintaan sisältyvä uintimerkki.

Jatko 100m

Kun lapsi ui vähintään 100 metriä vatsallaan ja selällään ja on yli 8-vuotias on jatko 100m sopiva ryhmä. Tässä uintikerhossa uidaan matkaa välineiden kanssa ja ilman, sekä hiotaan vapaa-, selkä- ja rintauinnin tekniikoita. Lisäksi kerhossa käydään läpi myös perhosuintia, käännöksiä, vesipelastusta sekä pituus- ja syvyyssukellusta. Tavoitteena kurssilla on saavuttaa uimataito pohjoismaisen määritelmän mukaan; uimataitoinen henkilö jaksaa veteen pudottuaan uida 200 metriä, josta vähintään 50 metriä selällään. Uintikerhon päätteeksi suoritetaan hintaan sisältyvä uimakandidaatti -merkki.

Vesitaitokerho

On tarkoitettu yli 8-vuotiaille lapsille, jotka uivat vähintään 100 metriä vatsallaan ja selällään. Tässä uintikerhossa uidaan matkaa välineiden kanssa ja ilman, sekä hiotaan vapaa-, selkä- ja rintauinnin tekniikoita. Lisäksi kerhossa käydään läpi myös käännöksiä, vesipelastusta, pituus- ja syvyyssukellusta sekä uimahyppyjä. Tavoitteena kurssilla on saavuttaa uimataito pohjoismaisen määritelmän mukaan; uimataitoinen henkilö jaksaa veteen pudottuaan uida 200m, josta vähintään 50m selälleen. Uintikerhon päätteeksi suoritetaan hintaan sisältyvä uimamerkki.

ERITYISLASTEN UINTIKERHO

Oma avustaja mukaan.

Kerho on tarkoitettu erityistä tukea tarvitseville lapsille. Jokaisella lapsella tulee olla oma avustaja altaassa, avustajana on yleensä ollut oma huoltaja. Kerhon ensisijainen tavoite on saada vedestä miellyttävä ja turvallinen elementti tukemaan lapsen kehitystä. Kerhossa on kaksi erilaista tasoa, jotka vuorottelevat. Tarkista ilmoittautumisohjelmasta onko kyseessä uimataidottomien vai uimataitoisten kerho.

Taso 1: Uimataidottomat

Tunneilla leikitään ja laulellaan paljon, sekä tutustutaan veteen erilaisten välineiden ja lelujen avulla. Koska terapia-altaassa lasten jalat eivät ylety pohjaan, uidaan tunneilla paljon apuvälineiden kanssa ja aikuisen avustuksella. Harjoituksia käydään läpi yksilöllisesti, lapsen tason mukaisesti. Kerhossa voidaan edetä sukeltamiseen, kelluntoihin ja uinnin alkeisiin, kun lapsi on siihen valmis.

Taso 2: Uimataitoiset

Tunneilla uidaan paljon erilaisten apuvälineiden kanssa ja ilman kuntouintialtaassa. Tutustutaan ja harjoitellaan uinnin eri tekniikoita, sekä sukeltamista. Myös näillä tunneilla leikitään ja lauletaan.